Bed and Breakfast Twirrewyn ligt anderhalve kilometer ten westen van Leeuwarden aan het Deinumerrak in Ritsumasyl, een buurtschap waarvan de zuidkant bij Deinum hoort en de noordkant onder Marsum valt. Komende vanuit het zuiden via de A32 volgt u bij het knooppunt Leeuwarden Zuid afslag 24 richting Harlingen via de N31. Na enkele kilometers verlaat u de N31 bij afslag 22 naar Marsum. Aan het einde van deze afslag gaat u linksaf en volgt u de borden Ritsumasyl. Komende via de Afsluitdijk volgt u de A31 tot vlak voor Leeuwarden waar u afslag 22 richting Marsum neemt. Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf en volgt u de borden Ritsumasyl. Na een paar honderd meter rijdt u over een bruggetje. Na dit bruggetje rijdt u na een paar honderd meter tussen twee boerderijen door. Direct na deze twee boerderijen neemt u de afslag naar rechts. Na een kilometer rijdt u Ritsumasyl binnen. Rij rechtdoor en neem direct na de brug de eerste afslag naar rechts. U vindt Twirrewyn na 100 meter aan uw rechterhand. Voor een gedetailleerd overzicht kunt u inzoomen op de onderstaande kaart. Het verdient aanbeveling om bij gebruik van navigatieapparatuur gebruik te maken van Google Maps en goed te bekijken of de gepresenteerde route overeenkomt met de aanwijzingen zoals hierboven staan vermeld. Omdat de verkeerssituatie in de laatste jaren ingrijpend is veranderd geven oudere navigatiesystemen vaak een verkeerde route aan.